December 23, 2021

5M EP.1058 | นิสัยเล็กๆ อะไรบ้างที่ช่วยพัฒนาชีวิต?

การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในชีวิต อาจเกิดมาจากนิสัยเล็กๆ ที่เราทำก็ได้ เพียงแค่เราต้องเริ่มที่จะลงมือทำ พัฒนาการในชีวิตก็จะมาหาเราเองสักวันหนึ่ง ในพอดแคสต์ 5M EP. นี้ เราจึงจะไปฟังถึง 25 นิสัยเล็กๆ ที่จะช่วยพัฒนาชีวิตของเรากัน

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App