December 29, 2021

5M EP.1064 | อะไรบ้างที่บ่งบอกว่าเราเป็นคนอ่อนไหวง่าย?

เมื่อการเป็นคนอ่อนไหว ไม่ใช่เป็นคนอ่อนแอเสมอไป ถ้าเรารู้และยอมรับตัวเอง และเปลี่ยนความอ่อนไหวนั้นให้เป็นประโยชน์กับตัวของเราเอง ในพอดแคสต์ 5M EP. นี้เราจะไปรับฟังถึงเช็กลิสต์ที่จะช่วยให้คุณรู้ว่าตัวคุณนั้นเป็นคนอ่อนไหวง่ายหรือไม่

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App