June 10, 2020

5M499 The Careful Economy

เราจะเริ่มเห็นว่า ในช่วงนี้การใช้จ่ายของผู้คนมีมุมมองค่อนข้างเป็นลบ เพราะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของหลายๆ เมือง และนี่จะเป็นที่มาของคำว่า “Careful Economy” หรือก็คือ เศรษฐกิจแห่งความระมัดระวัง
 

More episodes

Load more