February 16, 2020

5M384 Correlation VS Causation

บางคนอาจจะเข้าใจว่า “การลดราคาสินค้า” เป็นผลให้ “ยอดขายเพิ่มขึ้น”
หรือเชื่อว่า ทุกคนที่ติดตามเพจ มักจะต้องซื้อสินค้าเรา
เราเลยต้องเพิ่มยอดไลค์เพจ เพื่อให้คนซื้อสินค้ามากขึ้น
.
ดูเผินๆ ตัวแปรเหล่านี้อาจจะมีความสัมพันธ์กัน (correlation)
แต่มันก็ไม่ได้แปลว่า มันเป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน (causation)
และบางครั้งอาจจะมีตัวแปรอื่นๆ ที่แทรกเข้ามา
.
ดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้วิธีในการแยก Correlation กับ Causation
เพราะถ้าหากสับสน อะไรที่เราคิดว่าทำแล้วเป็นประโยชน์ มันอาจจะตรงกันข้าม...

More episodes

Load more