February 1, 2020

5M369 Our Economic Model Is Broken

ครึ่งนึงของประชากรโลกกำลังตกอยู่ในสภาวะที่ “พยายามเอาชีวิตรอด” เพราะมีรายได้ต่อวันประมาณ 5.5 เหรียญหรือ 155 บาท ผู้หญิงและเด็กถูกบังคับให้ทำงานรวมกัน 12,500 ล้านชั่วโมงต่อปี โดยไม่ได้รับค่าจ้างแม้แต่เหรียญเดียว
.
ในขณะที่มหาเศรษฐีของโลกที่มีประชากรแค่หลักพัน กลับมีทรัพย์สินมากกว่าคนทั่วไป 4,600 ล้านคน จนเกิดการประท้วงมากมายในหลายประเทศ
.
เรากำลังอยู่ในโลกที่มีความแตกต่างมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าอยากให้โลกนี้น่าอยู่ เราจำเป็นต้องรู้ว่าสาเหตุของเรื่องนี้คืออะไร และทุกคนต้องใส่ใจประเด็นนี้กันให้มากขึ้น

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App