November 27, 2019

5M303 Designer Babies

Designer Babies ทารถที่ได้รับการออกแบบพิเศษไม่เหมือนกับทารกทั่วไป
พูดถึงการตัดต่อพันธุกรรมในเด็กทารกที่ไม่ใช่แค่ภาพในหนังอีกต่อไป แต่ทุกวันนี้มันมีจริงๆแล้ว และในอนาคตจะมีการพัฒนามากกว่านี้อย่างแน่นอน

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App