January 18, 2022

5M EP.1084 | มีเทคนิคอะไรบ้างที่ช่วยให้บุคลิกภาพดีขึ้น?

เชื่อไหมว่าบุคลิกภาพที่ดี ไม่เพียงช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้น่ามองเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอีกด้วย! ในพอดแคสต์ 5M EP. นี้ มาฟังถึง 7 เทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยพัฒนาบุคลิกให้ดีขึ้น

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App