December 25, 2021

5M EP.1060 | ทำไม Exercise Snack ถึงสำคัญต่อสมองของเรา?

"Exercise Snack" การออกกำลังกายที่สั้น เหมือนการกินขนมมื้อเล็กๆ บ่อยๆ แต่ได้ผลที่ดีกับทั้งสมองและร่างกายของเรา ในพอดแคสต์ 5M EP. นี้ไปรับฟังกันว่าทำไม Exercise Snack ถึงสำคัญต่อเรากัน

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App