October 25, 2020

5M636 “แรงจูงใจภายใน” สำคัญไม่แพ้เงิน

สำหรับสถานการณ์ของการ "ให้" ไม่ว่าจะเป็นรางวัลหรือของขวัญ บางครั้งหากเราเลือกให้สิ่งที่ไม่ใช่เงินกับฝ่ายตรงข้าม นอกจากจะช่วยให้เขาไม่รู้สึกว่าต้องมีสิ่งใดแลกเปลี่ยนตอบแทนแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงความใส่ใจในความสัมพันธ์นั้นด้วย

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App