October 24, 2020

5M635 ศาสตร์และศิลป์แห่งการโอ้อวด

หลายคนคงเคยได้ยินการโอ้อวดแบบถ่อมตน หรือ Humblebrag มาบ้าง โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย ซึ่งจากงานวิจัย พบว่าการกระทำลักษณะนี้ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย ดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยง Humblebrag หรือไม่ก็โอ้อวดออกมาตรงๆ น่าจะดีกว่า

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App