September 29, 2020

5M610 ยิ้มเข้าไว้

การยิ้ม นอกจากจะเป็นการลดความตื่นตระหนก และช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้ว ยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง โดยเฉพาะหากคุณเป็นหัวหน้า การยิ้มให้กับลูกน้องหรือทีมบ้างในบางโอกาส ก็อาจช่วยลดความกดดันหรือความกลัวให้กับพวกเขาลงได้

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App