September 28, 2020

5M609 สร้างความสำเร็จด้วยการทำอย่างต่อเนื่อง

หนึ่งในกฎเหล็กของการสร้างความสำเร็จ คือ การทำอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นหากมีเทคนิคที่ดี อย่างการแบ่งเป็นเป้าหมายย่อย หาความสนุกจากการลงมือทำ บันทึกผลการทำงาน รวมไปถึงการให้รางวัลเมื่อทำสำเร็จ ก็จะช่วยให้เป้าหมายที่ตั้งไว้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App