September 27, 2020

5M608 จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เต็มที่

การจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่ สามารถสร้างประสิทธิภาพให้กับสิ่งนั้นได้ เพราะบ่อยครั้งการทำหลายสิ่งสลับกันไปมา นอกจากจะทำให้เราเสียเวลาทำมากขึ้นแล้ว ยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดที่สูงขึ้นตามไปด้วย

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App