September 24, 2020

5M605 การส่งข้อความกับการตอบอีเมลต่างกันอย่างไร

การส่งข้อความเหมาะกับงานที่ไม่เป็นทางการและต้องการให้ตอบกลับอย่างรวดเร็ว แต่การส่งอีเมล เหมาะกับงานที่เป็นทางการและมีเนื้อหาจำนวนมาก ฉะนั้นการเลือกช่องทางสื่อสารที่ดีจึงควรคำนึงถึงประเภทของงาน

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App