August 25, 2020

5M573 การผจญภัยในชีวิตประจำวัน

การทำลายสิ่งที่คุณเคยชิน อาศัยการใจแข็งแค่ชั่วนิดเดียว เพราะชีวิตคือการทดลองที่ท้าทาย และน่าสนใจ เพื่อให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นได้ และเราทุกคนสามารถเริ่มต้นทำได้อย่างง่ายๆ

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App