July 28, 2020

5M547 วะบิ ซะบิ

"วะบิ ซะบิ" หนังสือที่จะเชิญชวนให้เราได้ผ่อนคลายกับชีวิตในทุกช่วงขณะ สอนให้เรายินดีกับความไม่สมบูรณ์แบบ และเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับความไม่ได้ดั่งใจ
 
 
 

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App