July 27, 2020

5M546 ทุ่งร้างตาร์ตาร์

หนังสือทุ่งร้างตาร์ตาร์จะพาเราไปดูลักษณะการค้นหาคำตอบของชีวิตของคนวัยหนุ่มสาว ที่ผ่านความรู้สึกเจ็บปวด เพราะต้องต่อสู้กับระบบที่เก่าแก่มาตลอด
 
 

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App