July 20, 2020

5M538 ชวนสงสัย Gulfstream คือใคร

มีข่าวว่ากองทัพบกจะซื้อเครื่องบิน VIP จากบริษัท Gulfstream วันนี้เลยจะมาชวนคุยกันว่า Gulfstream คือใคร และมีความสำคัญในวงการเครื่องบินส่วนบุคคลหรือเครื่องบินที่ใช้ในภาคธุรกิจอย่างไร?
 
 

More episodes

Load more