July 18, 2020

5M537 คนใช้ Tinder เยอะแค่ไหน

ในตอนนี้จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของ Tinder ตั้งแต่ที่มา กระบวนการก่อตั้ง จำนวนผู้ใช้งาน และตัวเลขที่น่าสนใจก็คือ มีคนสานสัมพันธ์ต่อหรือแต่งงานจากการเล่นแอปฯ Dating เป็นจำนวนเท่าไหร่

More episodes

Load more