July 16, 2020

5M535 รับปริญญา

การเรียนได้เกรดสูงอาจจะเป็นความสุขส่วนตัว ต่างจากการ "ทำงานเก่ง" ซึ่งไม่ใช่เรื่องของความสุขส่วนตัวอีกต่อไป คนหนุ่มสาวที่กระหายความสำเร็จในการทำงานจนถอนตัวไม่ขึ้นก็เหมือนจะต้อง "ขายวิญญาณ" ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อทุ่มสุดแรงให้กับงาน ซึ่งการได้รับความชื่นชมจากคนรอบข้าง กลับต้องจ่ายด้วยชีวิตและความสัมพันธ์ และทางออกของเรื่องนี้ก็คือ เราต้องหาเวลาทบทวนตัวเองเป็นประจำ
 
 

More episodes

Load more