July 9, 2020

5M528 งานนำทางชีวิต

บางทีที่เรารู้สึกไม่ภูมิใจกับงาน อาจเป็นเพราะการทำตามแต่สิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีหรือเลือกเส้นทางตามกระแสในตอนนั้น ทั้งที่จริงเราควรจะอยู่กับสิ่งที่เป็นเป้าหมายชีวิตของเราจริงๆ ดังนั้นจงค้นหาพลังที่ซ่อนอยู่แล้วสร้างโลกใบใหม่ที่เป็นโลกของเราเอง
 
 

More episodes

Load more