July 8, 2020

5M527 ปาฎิหาริย์

อย่ายอมแพ้ที่จะฝึกฝน อย่าล้มเลิกอะไรบางอย่างง่ายๆ และบางทีการฝึกฝนมันอาจจะไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะมากมาย แค่ทำไปวันต่อวัน แล้ววันหนึ่งเราอาจจะได้พบกับ "ปาฏิหารย์"

More episodes

Load more