June 28, 2020

5M517 การล้มเลิกเป็นเรื่องปรกติ

การล้มเลิกอะไรที่เพิ่งทำมาได้ไม่นาน การทำอะไรได้แค่ 3 วันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะรูปแบบของการใช้ชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจอันแน่วแน่ แต่เป็นการ "ฝึกหัด" เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองต่างหาก ที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จ
 
 

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App