June 23, 2020

5M512 ทุกข์คือพลัง

ในตอนที่เรากำลังเผชิญกับความทุกข์ เรามักจะรู้สึกมองไม่เห็นหนทาง รู้สึกจมปลักกับความรู้สึกแย่ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เราทุกคนคิดถึงก็คือ แม้ตอนนี้เราจะเล่นดนตรีคร่อมจังหวะไปบ้าง แต่ถ้าฝึกซ้อมต่อไป อาจจะกลายเป็นนักดนตรีผู้เก่งกาจ บางทีเราอาจจะอยากขอบคุณความทุกข์ ที่จะกลายมาเป็นพลังให้กับเราในอนาคตก็ได้...

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App