June 22, 2020

5M511 ความแตกต่างระหว่างความอิจฉาและริษยา

ในตอนนี้จะพูดถึงความแตกต่างระหว่างความอิจฉาและริษยา
จริงๆ แล้วสองคำนี้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ
ความริษยา คือการไม่อยากเห็นผู้อื่นได้ดีกว่า
.
ส่วนความอิจฉา อาจจะเป็นการเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าแล้วรู้สึกไม่พอใจ
ต้องการอยากได้บ้าง แต่ก็ยอมรับความจริง
แต่ไม่ว่าความรู้สึกแบบไหนจะเกิดขึ้น
เราจะต้องหัดยอมรับกับอารมณ์เหล่านี้ เพื่อให้เราเติบโตไปข้างหน้าได้

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App