June 11, 2020

5M500 สวีเดนเริ่มอาการไม่ดี

ในตอนนี้จะมาสรุปเหตุการณ์ในสวีเดนตั้งแต่ช่วงแรกของวิกฤต Covid-19
เพราะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะ
.
เพราะสวีเดนมีมาตรการที่ไม่เข้มงวด ปล่อยให้คนออกมาใช้ชีวิตแทบจะปกติ
แต่เศรษฐกิจก็ดันไม่ดี จนชักจะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่า
การผ่อนมาตรการเป็นวิธีที่ดีจริงๆ หรือไม่?

More episodes

Load more