June 7, 2020

5M496 ยิ่งออกแรงเยอะยิ่งไม่สำเร็จ

การฝึกฝนของหน่วย SEAL จะฝึกด้วยการมัดมือมัดเท้าแล้วโยนลงไปในน้ำ
ที่มีความลึก 2 เมตรกว่า และต้องรอดให้ได้ภายใน 5 นาที
คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้หรือบางคนถึงขั้นเสียชีวิต
คำถามคือ คนที่รอดเขาทำอย่างไร?
.
เพราะคนที่รอดนั้นทำสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกของเรามากๆ คือ
การปล่อยให้ตัวเองจมลงไปถึงพื้น
และถีบตัวขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำ
.
และเรื่องนี้ก็อาจจะเหมือนกับชีวิตของเรา
ที่บางครั้งบางเรื่อง อาจต้องปล่อยตัวเองให้สุดๆ
ถึงจะกลับมาหายใจได้ใหม่อีกครั้ง...

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App