May 14, 2020

5M472 Caution Fatigue เมื่อแรงจูงใจในการ​​ Social Distancing หมดลง…

“Caution Fatigue” หรือ อาการเหนื่อยล้าที่จะระมัดระวัง เกิดจากความเครียด วิตกกังวลสะสม  รูทีนชีวิตเปลี่ยนไป ทำให้แรงจูงใจในการ​​ Social Distancing หมดลง... แต่สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ คือ การ Flatten The Curve ลดการแพร่กระจายของเชื้อร้าย เรายังต้องช่วยกันสวมใส่หน้ากาก ล้างมือ สร้างรูทีนใหม่ให้กับชีวิตตัวเอง ฝึกฝนนิสัยการเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น และใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังหลังจากนี้
 
 

More episodes

Load more