May 2, 2020

5M460 เพื่อให้เราทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไป “ด้วยกัน”

ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไป “ด้วยกัน” จากจุดตั้งต้นของความคิดเล็กๆ ที่อยากส่งต่อความช่วยเหลือไปให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อน จนนำมาสู่โครงการที่ชื่อว่า “ศรีจันทร์ปันเพื่อนบ้าน” เป็นโครงการที่อยากเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะตามชุมชน หรือในพื้นที่อื่นๆ
 
 

More episodes

Load more