April 28, 2020

5M456 ผู้บริหารสายการเงิน กับความท้าทายครั้งสำคัญในยามวิกฤต

วิกฤตครั้งนี้ เหมาะสมอย่างยิ่งกับประโยค “Cash is King” ซึ่งทำให้เกิด ความท้าทายของผู้บริหารฝ่ายการเงิน ที่คอยตรวจสอบความเสี่ยง ดีลกับธนาคาร รายงานความคืบหน้ากันอย่างใกล้ชิด ทำงานควบคู่กับการวางแผนงาน เพื่อป้องกันการเกิด Worst Case และต้องทำงานหนักขึ้นเป็นเท่าตัว 
 
 

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App