April 28, 2020

5M456 ผู้บริหารสายการเงิน กับความท้าทายครั้งสำคัญในยามวิกฤต

วิกฤตครั้งนี้ เหมาะสมอย่างยิ่งกับประโยค “Cash is King” ซึ่งทำให้เกิด ความท้าทายของผู้บริหารฝ่ายการเงิน ที่คอยตรวจสอบความเสี่ยง ดีลกับธนาคาร รายงานความคืบหน้ากันอย่างใกล้ชิด ทำงานควบคู่กับการวางแผนงาน เพื่อป้องกันการเกิด Worst Case และต้องทำงานหนักขึ้นเป็นเท่าตัว 
 
 

More episodes

Load more