April 26, 2020

5M454 การเรียน Online อาจ “ไม่เวิร์ค” สำหรับทุกคน

ตอนนี้หลายๆ คน จำเป็นต้องเปลี่ยนไปเรียนแบบ “ออนไลน์” และพบปัญหาที่ตามมา เรื่องอุปกรณ์ พื้นฐานความเป็นอยู่ของครอบครัว หรือ สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยมีการเสนอทางแก้ ให้โรงเรียน Guide Line การเรียนการสอนพื้นฐานกับพ่อแม่ เพื่อสอนลูกเองที่บ้านแบบกำหนดช่วงเวลาเรียนเอง

More episodes

Load more