April 26, 2020

5M454 การเรียน Online อาจ “ไม่เวิร์ค” สำหรับทุกคน

ตอนนี้หลายๆ คน จำเป็นต้องเปลี่ยนไปเรียนแบบ “ออนไลน์” และพบปัญหาที่ตามมา เรื่องอุปกรณ์ พื้นฐานความเป็นอยู่ของครอบครัว หรือ สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยมีการเสนอทางแก้ ให้โรงเรียน Guide Line การเรียนการสอนพื้นฐานกับพ่อแม่ เพื่อสอนลูกเองที่บ้านแบบกำหนดช่วงเวลาเรียนเอง

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App