April 19, 2020

5M447 ว่าด้วยเรื่อง “สุขภาพจิต”

การกักตัวให้ช่วงนี้มีผลต่อ “สุขภาพจิต” ซึ่งปัญหานี้เริ่มส่งผลอย่างหนักในหลายประเทศ ผลสำรวจประชากร 50,000 คน ที่จีน ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน พบ 35% รู้สึกมีความเครียดระดับที่น่าวิตกกังวล โดยเฉพาะผู้หญิง  ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตแบบ Hotline
 
 

More episodes

Load more