April 4, 2020

5M432 COVID-19 อาจจะเปลี่ยนวิธีการแต่งตัวของพวกเรา

Kimberly Chrisman-Campbell ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์แฟชั่นให้สัมภาษณ์กับ Quartz ถึงเทรนด์การแต่งตัวที่เปลี่ยนไปหลังวิกฤต COVID-19 คนจะแต่งตัวสบายมาทำงานกันมากขึ้น การใส่สูธทำงานมีแนวโน้มลดน้อยลง หลังจากวิกฤตคลี่คลาย คนจะอยากมา Shopping แต่คิดเยอะในการซื้อมากขึ้น และมีโอกาสกลับเข้าสู่เทรนด์การแต่งตัวแบบ Minimalism ที่เน้นความเรียบง่าย  

More episodes

Load more