March 29, 2020

5M426 Forecast ช่วง Corona

ก่อนหน้านี้ทุกบริษัทจะมีการ Forecast ในเรื่องเงิน หรือแผนต่างๆ เป็นเรื่องปกติ แต่การ Forecast ในช่วงวิกฤต Covid-19 อาจจะต้องมีความเข้มข้นขึ้นไปอีก โดยในตอนนี้ผมจะมาแชร์ 4 แนวคิดการ Forecast เรื่องเงิน ที่ตัวผมกำลังใช้อยู่
.
1) เวลา Forecast ต้องกำหนดให้ชัดว่า มันตั้งอยู่บนสมุติฐานของอะไรอยู่
2) สมมุติฐานเหล่านี้จะต้องถูกทดสอบทุกวัน
3) ต้องประเมินข่าวสารตามความจริง
4) ถ้าใครยังไม่เคยใช้ Expert หรืออ่านงานวิจัยเลย ครั้งนี้ตัวเลขจากผู้เชี่ยวชาญ อาจจะช่วยให้เราประเมิน ได้ว่า Forecast ที่เราตั้งไว้ มันใกล้ความเป็นจริงหรือเปล่า

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App