March 21, 2020

5M418 อะไรทำให้คุณไม่ Focus

หลายครั้งที่เรามักจะรู้สึกว่า ตัวเองโฟกัสได้ไม่ดีพอ
ซึ่งสาเหตุหลักอย่างที่รู้กันก็คือ เหล่าแจ้งเตือนในสมาร์ทโฟน
.
แต่บางครั้งเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตว่า "การประชุม"
ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เราสูญเสียความสามารถ
ในการทำสิ่งที่สำคัญจริงๆ ไป...

More episodes

Load more