March 14, 2020

5M411 5 วันใน 5 นาที

ไม่กี่วันวันที่ผ่านมา เราทุกคนได้เจอกับเรื่องมากมาย
ตั้งแต่ WHO ประกาศ Pandemic 
คนดังหลายคนติดเชื้อ Covid-19 
Fed ลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉิน
ราคาน้ำมันลด ทองราคาตก 
หุ้นไทยเจอ Circuit Breaker ครั้งที่ 5
.
ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่า เวลาแค่ 5 วัน
เราทุกคนจะได้เจอแต่กับเรื่องหนักๆ
ที่มีผลต่อเศรษฐกิจ และชีวิตของเราทุกคน...

More episodes

Load more