March 7, 2020

5M404 การ disrupt ภาพการผลิตกลางเดือนมีนาคมนี้

บริษัทจำนวนมากอาจจะพึ่งพา Supply Chain
จากจีนโดยที่ไม่รู้ตัว เช่น เราอาจจะซื้อมาจาก Supplier เจ้านึง
แล้วเจ้านั้นก็ซื้อจากจีนมาอีกทอด
.
บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจาก MIT และ CEO ของ Fintech
ได้คาดการณ์ว่า Supply Chain
จะมีผลกระทบที่หนักขึ้นในช่วงกลางมีนานี้
.
สินค้าที่คาดไม่ถึงอย่าง ชุดเจ้าสาว
ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะขาดตลาด
เพราะประเทศจีน เป็นประเทศที่ผลิตชุดเจ้าสาวเยอะที่สุด
แล้วส่งออกไปทั่วโลก
.
และของอื่นๆ ที่ส่งออกจากจีนตอนนี้ก็มี
จำนวนลดลงค่อนข้างมาก บางชิ้นส่วนลดลงกว่า 50%
ใครก็ตามที่อยู่ในภาคการผลิตตอนนี้ต้องระวังให้ดี
เพราะผลของมันจะรุนแรงมากกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราเคยเจอมา...

More episodes

Load more