March 1, 2020

5M398 เมื่อไรควรใช้เงินซื้อเวลา

หนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ... เวลา
คนเรามักจะต้องมีเวลาที่ใช้กับครอบครัว 
เวลาพักผ่อน หรือมีเวลาที่ต้องเอาไปทำเงิน
.
แต่หลายครั้งเราก็รู้สึกว่า 
การประหยัดเงินก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน
อะไรที่พอทำเองได้ แม้กินเวลาก็อาจจะยอมทำ
.
ในเมื่อชีวิตคนเราอยู่บน 2 เรื่องนี้ตลอดเวลา
เราจำเป็นต้องรู้ว่า เมื่อไหร่ควรใช้เงินซื้อเวลา 
เมื่อไหร่ควรเสียเงินให้น้อย แล้วทำเอง 
.
ถ้าเราประหยัดในของบางอย่างที่คิดไม่ควรประหยัด
เราอาจจะไปเสียโอกาส และเสียในเรื่องอื่นๆ
และการไม่ยอมใช้เงินซื้อเวลา บางครั้งมันอาจจะส่งผลไปถึงอนาคต...

More episodes

Load more