February 28, 2020

5M396 ธุรกิจของคุณอาจสำเร็จด้วยการออกกำลังกาย

ในโลกที่ยุ่งเหยิง ทุกอย่างพร้อมจะแทรกความคิดเราได้ตลอดเวลา
ความสามารถในการ “โฟกัส” จึงเป็นเหมือนทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาล
.
เพราะถ้าคุณสามารถโฟกัสได้ ก็จะทำงานได้เร็วกว่าคนอื่น
ไม่ใช่แค่ 2 หรือ 3 เท่า แต่อาจจะทำให้เร็วกว่านั้นเยอะ
แถมยังมีประสิทธิภาพมากกว่า
.
และการออกกำลังกายจะเข้ามาช่วยให้สมองได้ฝึกโฟกัส ซึ่งก็มีงานวิจัยที่ระบุว่า การออกกำลังกายจะส่งผลโดยตรงกับผลประกอบการ หรือถ้าทำงานในองค์กรก็จะส่งผลต่อ Perfomance ของคุณ

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App