February 25, 2020

5M393 VRIO จะบอกว่าคุณมีความสามารถในการแข่งขันแค่ไหน

หลายครั้งในการทำธุรกิจ เราจะเผลอให้ค่ากับสิ่งที่เรามี มากกว่าความเป็นจริง ดังนั้น VRIO จะเป็น Frame Work ที่ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์คู่แข่ง โดยที่เราไม่เข้าข้างตัวเอง และสามารถดูได้ว่าเรามีความสามารถในการแข่งขันขนาดไหน
.
เพราะบางครั้งการไม่รู้ปัญหา และลงทุนในเรื่องเดิมๆ ต่อ
อาจจะเป็นเรื่องที่อันตราย...

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App