February 17, 2020

5M385 สามคำถามก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญ

เราคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า "ทำเยอะได้เยอะ ทำน้อยได้น้อย"
ทำให้เราต้องทำงานจนสุดแรง ละทิ้งสุขภาพ ครอบครัว ยอมแลกทุกอย่าง
เพราะความเชื่อที่ว่า ทำอะไรต้องทำให้สุด
.
แต่เราเคยถามตัวเองไหมว่า ตกลงแล้วภาพสุดท้ายที่เราอยากเห็น คือภาพอะไร
เราเคยสังเกตไหมว่า การตัดสินใจของเรามาจากความเชื่อ หรือความกลัวกันแน่
และถ้าการตัดสินใจของเรา เปลี่ยนชีวิตเราไป เราจะรับได้หรือเปล่า...
.
คำถามเหล่านี้ จะเป็นพื้นฐานของการคิดเรื่องใหญ่ๆ
ดังนั้นก่อนตัดสินใจทำเรื่องสำคัญ เราอาจจะต้องตอบคำถามพวกนี้ให้ได้ก่อน

More episodes

Load more