February 11, 2020

5M379 อะไรคือ Durable Skills

หลายองค์กรรู้ว่าการมี Soft Skills เป็นเรื่องที่ดีและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เราจะวัดผลอย่างไร วัดผลตอนไหน หรือถ้าเราบอกว่าจะช่วยพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้คนๆ นึง เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้น?
.
ข้อมูลจาก World Economic Forum จะพูดถึงสิ่งที่ทีมบริหารควรทำ เพราะการวัดผลเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หน้าที่ของฝ่าย HR เพียงอย่างเดียว

More episodes

Load more