February 10, 2020

5M378 แก้ปัญหาคนกดแตรที่มุมไบ

เมื่อไปมุมไบ หนึ่งในเอกลักษณ์ของเมืองคือ “เสียงบีบแตร” 
แต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา มีการทดสอบที่น่าสนใจในสี่แยกหนึ่งของเมือง
ซึ่งผลลัพธ์คือ ถนนเงียบลง จนทำให้เมืองอื่นๆ อยากจะนำวิธีนี้ไปทดลอง
.
และเคสนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีว่า บางเรื่องที่เป็นความเคยชินจนดูเหมือนจะแก้ไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วมันมีทางแก้ไข ถ้าหากเราพิจารณาเรื่องนี้กันดีพอ...

More episodes

Load more