January 3, 2020

5M340 กองทัพ “อวกาศ”

เรารู้จักกองทัพบก กองทัพอากาศ และกองทัพเรือกันอยู๋แล้ว แต่ทุกวันนี้สหรัฐอเมริกามีกองกำลังอวกาศอย่างเป็นทางการแล้ว มันคืออะไรจะเหมือนกับ Star Wars ไหม

More episodes

Load more