May 12, 2021

5M EP.848 | หัวหน้าเลือกที่รักมักที่ชัง จะรับมือยังไง?

แม้ทำงานดีไม่เคยสนใจ
ต่อให้ทำงานหนักก็ไม่ไยดี
แต่อีกคนทำงานไม่ดีหัวหน้ายังชอบใจ

คุณอาจจะกำลังทำงานร่วมกับ
หัวหน้าที่ "เลือกที่รักมักที่ชัง"
ที่คอยขัดขวางความก้าวหน้าในชีวิต

#99Problems
#5MinutesPodcast
#MissionToTheMoonPodcast

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App