April 12, 2021

5M EP.818 | อย่ายอมรับเพียงเพราะเป็นความเชื่อ

หลายร้อยปีก่อนวงการแพทย์เชื่อว่า
เด็กแรกเกิดจะมีอัตรารอดชีวิตเพียง 1/4
แต่นายแพทย์สองท่านได้ปฏิวัติวงการแพทย์
โดยเริ่มต้นจากการ "ไม่เชื่อ" แล้ว "ลงมือทำ"
ไปติดตามกันว่าแพทย์สองคนนี้ประดิษฐ์อะไร
ที่เปลี่ยนวงการแพทย์และช่วยชีวิตเด็กไว้ได้มากมาย

#5MinutesPodcast
#MissionToTheMoonPodcast

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App