April 11, 2021

5M EP.817 | A Touch Of Genius อักษรสัมผัสเปลี่ยนโลก

อักษรเบรลล์ หรืออักษรสำหรับผู้พิการทางสายตา
โดยแรกเริ่มนั้นเกิดมาเพื่อใช้ในการสงคราม
แล้วเหตุใดอักษรนี้จึงกลายเป็นสิ่งที่ช่วยให้หลายคนได้พบชีวิตใหม่ ไปติดตามกัน

#5MinutesPodcast
#MissionToTheMoonPodcast

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App