February 22, 2021

5M EP.770 | สะพานในฮอนดูรัสเป็นครู

สะพานแขวน Choluteca ใน Honduras ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคงอย่างมาก แม้ภัยธรรมชาติจะรุนแรงแค่ไหน มันก็อยู่มาได้ตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี จะเป็นอย่างไร เมื่อมันไม่ได้ทำหน้าที่ช่วยให้ผู้คนสัญจรข้ามไปมาระหว่างแม่น้ำเหมือนกับสะพานทั่วไป แต่ถูกนำไปเปรียบเปรยกับเรื่องของการศึกษา ธุรกิจ การดำเนินชีวิต ครอบครัว และเทคโนโลยี มาติดตามกัน

#GlobalChange7
#5MinutesPodcast
#MissionToTheMoonPodcast

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App