February 18, 2021

5M EP.766 | จารกรรมแห่งศตวรรษ

ในยุคที่ข้อมูลสำคัญกว่าทุกสิ่ง ทำให้หลายประเทศทั่วโลก (รวมถึงไทยด้วย) ยอมจ่ายแพงๆ เพื่อซื้ออุปกรณ์การสื่อสาร รับส่งข้อมูลแบบลับ จากประเทศเจ้าของเทคโนโลยี โดยหารู้ไม่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเขาถูกลวงข้อมูลไปไม่ใช่น้อย แต่จะเป็นอย่างไร น่าสนใจมากน้อยแค่ไหน ไปติดตามกัน

#GlobalChange7
#5MinutesPodcast
#MissionToTheMoonPodcast

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App