November 28, 2021

5M EP.1033 | การมีเป้าหมาย สามารถทำร้ายเราได้ไหม?

การมีเป้าหมายในชีวิตนับเป็นเรื่องดี เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นจุดมุ่งหมายที่กำลังจะเดินก้าวไปให้ถึง แต่ในอีกทางหนึ่ง การมีเป้าหมายก็สามารถ 'ทำร้าย' เราได้เช่นกัน ในพอดแคสต์ 5M EP. นี้ ไปรับฟังกันว่าเป้าหมายทำร้ายเราได้อย่างไร และจะระวังตัวจากเป้าหมาย

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App